מראת שעם מלבנית

מראת שעם

מראת שעם מלבנית רגילה ומגדילה.

22.00