מחזיק מפתחות משהו יצמח מכל הדברים שאת עוברת וזו תהיה את

עינת הנובר

מחזיק מפתחות משהו יצמח מכל הדברים שאת עוברת וזו תהיה את

מחזיק מפתחות עם מסר מעצים. קוטר 5 ס"מ. אורך מקצה לקצה 10 ס"מ. צבע הלב והשרשרת משתנה ויישלח באקראיות.

22.00