2 פנקסי רייפל פייפר

2 פנקסי רייפל פייפר

2 פנקסים שאבחר אקראית מתוך 8 עיצובים קיימים. גודל פנקס 14 * 10.8 ס"מ. שורות

44.00