עפרונות צבעוניים בגליל צבעי הקשת

עפרונות צבעוניים בגליל צבעי הקשת

גליל קרטון ובו 12 עפרונות צבעוניים.

18.00