כיסוי לתעודת זהות דגם דגל ישראל

כיסוי לתעודת זהות דגם דגל ישראל

25.00

מתאים לתעודת זהות בגודל הישן (לא הביומטרית)