כיסוי לתעודת זהות דגם לימונים

כיסוי לתעודת זהות דגם לימונים

25.00

מתאים לתעודת זהות בגודל הישן (לא הביומטרית)