כיסוי לתעודת זהות דגם פירות

כיסוי לתעודת זהות דגם פירות

25.00

מתאים לתעודת זהות בגודל הישן (לא הביומטרית)